Мектеп №14 Орто жалпы билим беруучу мектеп №14

Гордимся

Яковлева Светлана Вячеславовна
Асанбек кызы Гүлжамал
Яковлева Светлана Вячеславовна
Асанбек кызы Гүлжамал
Сагындык Аманбек